Welkom 
 Pop-up Tempel 
 Jaarwiel 
 Training 
 Pics 
 Agenda 
 Priester(essen) NL 
 Links 
 Donaties 
 Contact Wheel of Brighde, Bridget, Brigantia


01.11 Samhain      Brighid de Grootmoeder
21.12 Winter Solstice Brigid van Lucht
01.02 Imbolc Bride de Dochter
21.03 Lente Equinox Brigid van Vuur
01.05 Beltane Bride de Geliefde
21.06 Summer Equinox Brigid van Water
01.08 Lammas Bridget de Moeder
21.09 Herfst Equinox Brigid van Aarde

Wheel of Avalon, BritanniaHet Keltische Jaarwiel

Priesters & Priesteressen, Heksen en  andere gelijkgestemden volgen het Keltische Jaarwiel en vieren gedurende het jaar de feesten die op het wiel voorbijkomen. Die hebben vooral te maken met de jaargetijden. Vroeger was men – zeker voor de landbouw -  afhankelijk van goede seizoenen voor een vruchtbare en rijke oogst om daarmee de winters door te  kunnen komen.
Ook symboliseren alle jaarfeesten parallel aan de veranderingen in de natuur ook de innerlijke veranderingen in ons mensen. Ook wij volgen dezelfde cyclus van geboorte groei, aftakeling, dood en wedergeboorte. Ieder seizoen kent zijn eigen energie en eigen krachten en kan als moment van transformatie worden benut. Energie van een feest of festival treedt vaak al  enige tijd voor het feest in werking, en werkt ook door na het feest. Je kunt die energie aanwenden voor je eigen, persoonlijke groei. Elke cyclus geeft je telkens opnieuw een mogelijkheid om te groeien en om zaken (verder)  voor jezelf uit te werken.


info @ goddesstemple . nl