Welkom 
 Pop-up Tempel 
 Jaarwiel 
 Training 
 Pics 
 Agenda 
 Priester(essen) NL 
 Links 
 Donaties 
 Contact 

 
   Donaties


Wij - het tempelteam - investeren met liefde in de organisatie van onze tempels en andere events, ongeacht of het om tijd, geld, materialen, zaalhuur en te maken kilometers gaat. Zonder steun van buitenaf zou realiseren van de tempel echter nauwelijks mogelijk zijn.

Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar de tempelmelissas, artiesten die belangeloos optreden, kunstenaars die hun werk ter beschikking stellen, bijdrages aan de tempel uit producten die verkocht worden in de tempelshop  en donateurs van zowel financiële middelen als waardevolle toevoegingen voor de bijeenkomsten en materialen voor de tempels, of organisaties die ons tegemoet komen in de kosten van de ruimte voor de tempel en noem maar op.

            Donations 


We - the temple team - who lovingly invest in organising our temples and other events, no matter if it's about time, money, materials, renting venue, driving etc.  In spite of this effort realising this temple would hardly be possible without support from other people.

A heartfelt thank you goes out to the temple melissas, artists performing freely, artists providing us with  their art, contributions to the temple from the selling of products in the temple shop and donors of financial means or valuable additions or materials for the temples and even organisations lowering the price of the venue for us.
 

Een speciaal woord van dank aan hen die ons (vaak op meerdere manieren) steunen of gesteund hebben, al dan niet hier vermeld:
A special word of gratitude to those who are supporting or have supported us (often in more than one way), not limited to the names stated below :


Juan Koppens
Laura Daligan
Marion Brigantia
Martine Bos
Matthew Holbrook
Mijke Neuféglise-Arts
Oonagh Evertsz
Peggy van Laarhoven
Richard Cremer
Sophia Konings
Tamara Langendoen


VOLG ONS OP FACEBOOK


info @ goddesstemple . nl